Administratorem podanych danych osobowych jest Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22A.

Z administratorem może się Pani/Pan kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, poprzez formularz kontaktowy pod adresem www.gothaer.pl lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email iod@gothaer.pl. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych (z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się od dnia 25 maja 2018 r.).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

 • nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia PE i R (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO);
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania oferty dotyczącej umowy ubezpieczenia i nie dłużej niż do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli nie doszło do zawarcia umowy. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania kontaktu oraz przedstawienia oferty przez Gothaer TU S.A. (bez podania danych osobowych nie jest możliwe przedstawienie oferty). Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zadzwoń

Dowiedz się więcej o naszych ubezpieczeniach

22 469 69 69

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku,
od 8:00 do 18:00.

Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika operatora

Jestem zainteresowany ofertą

Proszę o kontakt:

telefoniczny
na adres e-mail Wybierz typ kontaktu
Wypełnij pole

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij
konfigurator_ubezpieczen_gothaer.jpg
rodo_www_.jpg

Aktualności

Ochrona przeciwpowodziowa w ramach polisy

Gothaer TU S.A. jako jedyne towarzystwo ubezpieczeń na polskim rynku oferuje ochronę zabezpieczenia majątku przed szkodą, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie wystąpienia zdarzenia, np. powodzi.

Więcej Wszystkie

W trosce o jak najlepszą obsługę naszych Klientów, firma Gothaer (czytaj: Gotar) wprowadziła szereg zmian i udogodnień.

Nasze placówki zmieniają wygląd. Pojawiają się na nich nowe, estetyczne szyldy. Dążymy do tego, aby z czasem, wszystkie usytuowane były w dogodnych lokalizacjach. Oddajemy tam w Państwa ręce szereg materiałów informacyjnych na temat naszych nowych produktów ubezpieczeniowych: komunikacyjnych, majątkowych, turystycznych, wypadkowych, rolnych, zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i firm.

W każdej z placówek Gothaer TU znajdziecie Państwo wysoko wykwalifikowanych agentów, którzy profesjonalnie zapoznają Państwa z szeroką ofertą ubezpieczeń, a także pomogą wybrać ochronę najbardziej  odpowiadającą Państwa potrzebom. Nie zapominamy również o ubezpieczeniach biznesowych. W większości oddziałów w Polsce znajdziecie Państwo doradców, dedykowanych wyłącznie do obsługi dużych Klientów korporacyjnych.

Do Państwa dyspozycji w całej Polsce pracują również nasi mobilni  likwidatorzy szkód.

Spółka Gothaer zainwestowała również w elektroniczny system obsługi Klienta, który pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego do wyliczenia składki i wystawienia polisy, a także na jej bardziej precyzyjnie dopasowanie do indywidualnych potrzeba każdego Klienta.

Postaraliśmy się także, aby nowa strona internetowa www.gothaer.pl była łatwa w obsłudze i pozwalała Państwu na szybkie odnalezienie najważniejszych informacji o naszych produktach ubezpieczeniowych. Wprowadziliśmy także pilotażowy program sprzedaży ubezpieczeń online, rozpoczynając od sprzedaży pakietów w zakresie ubezpieczeń domów i mieszkań po ubezpieczenia turystyczne, niezbędne przy wyjazdach wakacyjnych i służbowych.

W zależności od rodzaju ubezpieczenia i jego wariantów oraz własnych potrzeb,  w Gothaer TU możesz się ubezpieczyć na okres od 1 dnia do 24 miesięcy, a także wybrać opcję automatycznego wznowienia polisy. Aby mieli  Państwo pewność ochrony, po zakończeniu czasu trwania ubezpieczenia nasz system powiadomi Państwa i przyśle informację o kolejnej składce.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty ubezpieczeniowej Gothaer TU i odwiedzenia najbliższej placówki !

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.(dawniej: Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) proponuje szeroki wachlarz produktów ubezpieczeniowych skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i produktów ubezpieczeniowych skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw.

Dla Klientów indywidualnych oferujemy:

Oferujemy także korzystne pakiety ubezpieczeniowe, łączące ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe.

Dla Klientów korporacyjnych oferujemy ubezpieczenia:

 • Majątkowe
 • Wypadkowe
 • Odpowiedzialności Cywilnej
 • Techniczne i inżynieryjne
 • Transportowe
 • Komunikacyjne
 • Finansowe.

Przygotowujemy także specjalne, promocyjne  pakiety ubezpieczeń dla wybranych grup zawodowych,  zrzeszeń i organizacji.

Zapraszamy do korzystania z elastycznych produktów ubezpieczeniowych Gothaer TU !

X
  Rozpocznij CZAT z konsultantem