Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 2. Karta pojazd- oryginał do wglądu.
 3. Dokumenty pochodzenia pojazdu (faktura zakupowa, umowa kupna-sprzedaży, umowa recyklingowa) – oryginał do wglądu.
 4. Polisa AC ( format A4) – oryginał.
 5. Zaświadczenie z policji o zgłoszonej kradzieży – oryginał.
 6. Kluczyki do pojazdu posiadane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.


Niezbędne dokumenty


Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.
 

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
 2. Numer rejestracyjny sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Numer rejestracyjny Państwa pojazdu ( pojazdu poszkodowanego )
 4. Numer polisy OC Sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 5. Numer polisy AC (w przypadku szkód zgłaszanych z polisy AC)
 6. Dane osobowe Poszkodowanego ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego )
 7. Dane teleadresowe Poszkodowanego
 8. Dane osobowe Kierowcy pojazdu ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego ) – jeżeli pojazd był w ruchu
 9. Okoliczności zdarzenia
 10. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 11. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 12. Marka pojazdu Poszkodowanego
 13. Rodzaj uszkodzeń pojazdu Poszkodowanego
 14. Miejsce postoju pojazdu Poszkodowanego ( celem wykonania oględzin )

Niezbędne dokumenty