Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 1. Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.
 2. Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji.
 3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie z Urzędu Komunikacji o zapisach zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
 4. Prawo jazdy kierowcy (lub upoważnienie do kierowania pojazdem w przypadku osób trzecich).
 5. Jeżeli jest sprawca zdarzenia - oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, towarzystwo ubezpieczeń o nią wystąpi), celem zabezpieczenia roszczeń regresowych.
 6. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich na naprawę i odbiór odszkodowania.
 7. Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.gothaer.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.


Niezbędne dokumenty


Poniżej znajduje się lista informacji o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie. Są to też informacje, które będziesz wprowadzał do formularza, jeżeli zdecydujesz się na likwidację szkody on-line.
Przygotuj także kartkę i długopis aby zanotować numer szkody, który otrzymasz po przyjęciu zgłoszenia.

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
 2. Numer rejestracyjny sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Numer rejestracyjny Państwa pojazdu ( pojazdu poszkodowanego )
 4. Numer polisy OC Sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 5. Numer polisy AC (w przypadku szkód zgłaszanych z polisy AC)
 6. Dane osobowe Poszkodowanego ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego )
 7. Dane teleadresowe Poszkodowanego
 8. Dane osobowe Kierowcy pojazdu ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego ) – jeżeli pojazd był w ruchu
 9. Okoliczności zdarzenia
 10. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 11. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 12. Marka pojazdu Poszkodowanego
 13. Rodzaj uszkodzeń pojazdu Poszkodowanego
 14. Miejsce postoju pojazdu Poszkodowanego ( celem wykonania oględzin )

Niezbędne dokumenty