PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ
  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie.
  • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkody.
 
Dla szkód zgłaszanych z ubezpieczenia szyb:
  1. Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.
  2. Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji.
  3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie z Urzędu Komunikacji o zapisach zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
  4. Do wglądu polisa na szyby (druk A4).

Niezbędne dokumenty
Rozpocznij CZAT z konsultantem