Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości Właściciela mienia.
 2. Polisa własna.
 3. Dokument określający prawo do dysponowania uszkodzonym mieniem (akt własności, umowa najmu).
 4. KRS lub Wpis Do Ewidencji firmy (w przypadku kiedy właścicielem mienia jest firma).
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Na kartce spisane zestawienie strat.


Niezbędne dokumenty


Poniżej znajduje się lista informacji o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie. Są to też informacje, które będziesz wprowadzał do formularza, jeżeli zdecydujesz się na likwidację szkody on-line.
Przygotuj także kartkę i długopis aby zanotować numer szkody, który otrzymasz po przyjęciu zgłoszenia.

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce zdarzenia
 2. Numer polisy sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Numer polisy własnej (w przypadku szkód zgłaszanych z własnego ubezpieczenia )
 4. Dane osobowe Właściciela ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego lub REGON )
 5. Dane teleadresowe
 6. Okoliczności zaistnienia zdarzenia
 7. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 8. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 9. Rodzaj uszkodzonego mienia, marka, typ itp.
 10. Szacunkowa wartość powstałych strat

Niezbędne dokumenty