Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 1. Dowód osobisty/legitymacja szkolna.
 2. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania.
 3. Wszelka dokumentacja medyczna z leczenia ( z diagnozą lekarską, w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy medycznej).
 4. W przypadku śmierci Akt zgonu lub kartę statystyczną zgonu.


Niezbędne dokumenty


Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.

INFORMACJE

 1. Data, godzina i miejsce wypadku
 2. Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
 3. Dane osobowe Poszkodowanego ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego )
 4. Dane teleadresowe Poszkodowanego
 5. Okoliczności zaistnienia wypadku
 6. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 7. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 8. Rodzaj doznanych obrażeń ciała

Niezbędne dokumenty