Lista niezbędnych dokumentów i informacji


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 1. Dowód osobisty poszkodowanego.
 2. Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, towarzystwo ubezpieczeń o nią wystąpi).
 3. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania.
 4. Wszelką dokumentacje medyczną z leczenia ( z diagnozą lekarską).
 5. W przypadku śmierci, akt zgonu lub kartę statystyczną zgonu.


Niezbędne dokumenty

 


Poniżej znajduje się lista informacji, o które zapyta Cię konsultant jeżeli będziesz zgłaszał szkodę telefonicznie lub pocztą tradycyjną.
Numer zgłoszenia szkody otrzymasz podczas rozmowy z konsultantem lub za pośrednictwem e-mail / sms.
 

INFORMACJE

 1. Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda
 2. Numer rejestracyjny sprawcy szkody (jeśli szkoda nie powstała z Państwa winy)
 3. Dane osobowe Poszkodowanego ( PESEL, seria i numer dowodu osobistego )
 4. Dane teleadresowe Poszkodowanego
 5. Okoliczności zaistnienia wypadku
 6. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia
 7. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia
 8. Rodzaj doznanych obrażeń ciała

Niezbędne dokumenty