PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

 • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie
 • Jeżeli wolisz wysłać je poprzez formularz on-line wykonaj ich skany.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 • Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji,
 • Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie z Urzędu Komunikacji o zapisach zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
 • Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, TU o nią wystąpi), celem zabezpieczenia roszczeń regresowych,
 • Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich na naprawę i odbiór odszkodowania,
 • Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.gothaer.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin,
 • Zaświadczenie z policji w przypadku, gdy nastąpiła kradzież częściowa i/lub akt wandalizmu.
 • Instrukcja wykonywania zdjęć
Niezbędne dokumenty
X
  Rozpocznij CZAT z konsultantem