PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie
  • Jeżeli wolisz wysłać je poprzez formularz on-line wykonaj ich skany.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  1. Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.
  2. Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji.
  3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie z Urzędu Komunikacji o zapisach zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
  4. Prawo jazdy kierowcy (lub upoważnienie do kierowania pojazdem w przypadku osób trzecich).
  5. Jeżeli jest sprawca zdarzenia - oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, towarzystwo ubezpieczeń o nią wystąpi), celem zabezpieczenia roszczeń regresowych.
  6. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich na naprawę i odbiór odszkodowania.
  7. Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.gothaer.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.


Niezbędne dokumenty
Rozpocznij CZAT z konsultantem