PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie.
  • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkody.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  1. Dowód rejestracyjny pojazdu.
  2. Karta pojazd- oryginał do wglądu.
  3. Dokumenty pochodzenia pojazdu (faktura zakupowa, umowa kupna-sprzedaży, umowa recyklingowa) – oryginał do wglądu.
  4. Polisa AC ( format A4) – oryginał.
  5. Zaświadczenie z policji o zgłoszonej kradzieży – oryginał.
  6. Kluczyki do pojazdu posiadane przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.


Niezbędne dokumenty
Rozpocznij CZAT z konsultantem