Szkoda z autocasco – kradzież częściowa


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie
  • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkodyPRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  1. Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.
  2. Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji.
  3. Dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie z Urzędu Komunikacji o zapisach zawartych w dowodzie rejestracyjnym.
  4. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania.
  5. Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.gothaer.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.
  6. Zaświadczenie z policji w przypadku , gdy nastąpiła kradzież częściowa i/lub akt wandalizmu.


  Niezbędne dokumenty
Rozpocznij CZAT z konsultantem