Aktualności Gothaer

Planujesz wyjazd na ferie? Pamiętaj o ubezpieczeniu!

[2013.01.15]


Rozpoczęły się ferie zimowe. Według szacunków Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym roku, w okresie od 14 stycznia do końca lutego będzie wypoczywało prawie 5 mln uczniów. Większość z nich jest objęta szkolnym, grupowym ubezpieczeniem NNW, które obowiązuje również w czasie wolnym od lekcji. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze i nie wszędzie. Kiedy i dlaczego warto wykupić dodatkową polisę radzą eksperci Gothaer. 

- Każdego roku, w okresie ferii zimowych odnotowujemy wzrost liczby zgłaszanych wypadków. Niespełna jedna trzecia z nich jest stosunkowo niegroźna, są to urazy śródręcza i palców lub uszkodzenia nadgarstka, ale zdarzają się też poważniejsze wypadki, które kończą się skręceniem stawu skokowego (około 16% przypadków) lub złamaniem kości przedramienia (około 9%) – mówi Andrzej Gostyński – Dyrektor Biura Likwidacji Szkód. – Przypominam także, że osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, do ukończenia 16 roku życia, zobowiązana jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego – dodaje Andrzej Gostyński.

Większość dzieci i młodzieży posiada grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, wykupowane za pośrednictwem szkoły (tzw. NNW szkolne), które obowiązuje również w okresie ferii i wakacji letnich. Jest to szczególnie ważne ze względu na to, że przyczyny urazów to nie tylko sporty zimowe. Wypadek może się przydarzyć także podczas innych, pozornie bezpiecznych aktywności.

- Analizując przyczyny szkód zaistniałych podczas wypoczynków zimowych można zauważyć, że wiążą się one nie tylko ze sportami zimowymi, ale często mają miejsce np. na basenie, świetlicy, podczas gry w piłkę lub innej zorganizowanej zabawy sportowej – wyjaśnia Andrzej Gostyński.

NNW szkolne, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia całoroczną ochronę ubezpieczeniową na terenie całego świata.

Osobom, które planują spędzić ferie za granicą radzimy dodatkowo zadbać o ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, które obejmuje natychmiastową pomoc, w tym m.in. pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, organizację transportu i pobytu w szpitalu, jak również koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej. Osoby aktywnie spędzające ferie za granicą powinny pamiętać o kupnie ubezpieczenia, którego ochrona obejmuje amatorskie uprawianie sportów zimowych – taka standardowa ochrona nie obejmuje dzieci i młodzieży, które wyjeżdżają w czasie ferii na obozy sportowe lub biorą udział w zawodach.

- Specjalnie z myślą o amatorach sportów zimowych, Gothaer przygotował dodatkowe warianty ubezpieczenia turystycznego "W podróży”. Jeden z nich, to „Podróż i amatorskie uprawianie sportów zimowych”, dla wszystkich, którzy planują tej zimy aktywny wypoczynek. Mamy również opcję dla bardziej zaawansowanych sportowców, przeznaczoną dla osób, które planują uprawiać sporty wyczynowe lub wybierają się na wyjazd szkoleniowy z danej dziedziny sportu – tłumaczy Anna Bałuka – menedżer produktu.

Osobną kwestią są kroki, jakie należy podjąć, żeby otrzymać zimowe odszkodowanie. Tutaj też mogą się przydać rady ekspertów. Na przykład warto wiedzieć, że zgodnie z umową, ubezpieczeni zobowiązani są do uzyskania pomocy medycznej niezwłocznie po wypadku i zabezpieczenia dowodów w postaci dokumentacji z nim związanej. Jeśli wybierzemy się do lekarza dopiero dwa, trzy dni po wypadku, sporządzona przez niego dokumentacja nie będzie wystarczającym potwierdzeniem daty i miejsca zdarzenia. Może to spowodować odmowę wypłaty świadczenia.


Porada ekspertów Gothaer

Przede wszystkim ubezpiecz się. Zachęcamy do kontaktu z naszymi placówkami.

Jeśli dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, należy:
1. niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza i poddać się zaleconemu leczeniu,
2. jak najszybciej zawiadomić ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia objętego ochroną (najczęściej firmy ubezpieczeniowe dają na to 14 dni, ale nie ma, co zwlekać). W przypadku Gothaer, szkodę można zgłosić telefonicznie, faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, nowością jest także zgłoszenie szkody poprzez formularz online,
3. zabezpieczyć dowody związane z nieszczęśliwym wypadkiem w celu uzasadnienia roszczenia,
4. dostarczyć do firmy ubezpieczeniowej: dokumentację medyczną (diagnozę lekarską) oraz prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia szkody.
5. w przypadku szkody za granicą skontaktować się z naszym centrum alarmowym pod numerem tel. +48 22 864 55 22 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu)
X
Rozpocznij CZAT z konsultantem