Aktualności Gothaer

Wandalizm i kradzieże na cmentarzu? Lepiej wcześniej ubezpieczyć nagrobek

[2018.10.26]

Liczba przestępstw, do których dochodzi na cmentarzach wciąż rośnie, zwłaszcza przed Świętem Zmarłych. Grobowiec i jego elementy można ubezpieczyć nie tylko od zdarzeń losowych, takich jak napór śniegu, podtopienia, czy silny wiatr. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wandalizm – polegający na uszkodzeniu płyt nagrobka lub jego elementów (rzeźb i wazonów). Jak wybrać odpowiednią polisę? Ile kosztuje takie ubezpieczenie? Jak wygląda procedura zgłoszenia szkody? Podpowiadamy.

ubezpieczenie_nagrobka_300.jpg
Gdy ubezpieczamy dom lub mieszkanie możemy rozszerzyć polisę o ubezpieczenie nagrobka. Czy takie ubezpieczenie jest nam potrzebne? To zależy od tego w jakim miejscu znajduje się nagrobek, czy na danym cmentarzu dochodzi do aktów wandalizmu, czy grobowiec ma dla nas wartość sentymentalną, czy jest również małym dziełem sztuki. – Nagrobek możemy ubezpieczyć na wypadek, gdy część grobu ulegnie zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego. Ochrona obejmuje szkody, które powstały w wyniku działania warunków atmosferycznych na przykład naporu śniegu, wiatru, czy upadku drzew ale również te, które są wynikiem wandalizmu lub uderzenia pojazdu – mówi Agnieszka Poloczek, Kierownik Wydziału Ubezpieczeń Majątkowych i Osobowych Gothaer TU S.A.

Dewastacja i kradzieże
Sytuacje, które zdarzają się na cmentarzu to nie tylko zniszczone płyty nagrobne, czy połamane krzyże, ale również skradzione lub zniszczone narożniki grobowca, wazony, rzeźby, fragmenty płyt nagrobnych i inne elementy. – Szkody nasilają się szczególnie przed Świętem Zmarłych. Koszt nowego nagrobka lub naprawy jego elementów może być wysoki, zwłaszcza, że ceny usług kamieniarskich wciąż rosną. Polisa nie obejmuje kradzieży zniczy, kwiatów, czy wieńców, lecz dotyczy celowego zniszczenia integralnych części nagrobka lub jego elementów – przypomina Agnieszka Poloczek z Gothaer.

Gdy drzewo przewróci się na grobowiec
Zdarza się, że na grobowiec przewróci się drzewo i spowoduje zniszczenia. Czy polisa obejmuje takie wypadki? – Tak, choć ważne są okoliczności tego zdarzenia. Pamiętajmy, że polisa obejmuje szkody powstałe w wyniku upadku obiektów takich jak drzewa, maszty, czy słupy. Jeśli jednak drzewo, które przewróciło się na grobowiec było w złym stanie sanitarnym, a zarządca cmentarza nie wykonał prac konserwatorskich i nie zadbał o nie, to za szkodę odpowiada zarząd cmentarza – przypomina Agnieszka Poloczek. - W przypadku siły wyższej np. gdy drzewo runęło na nagrobek podczas burzy o niespotykanej sile, zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności, ale właśnie wtedy ochronę zapewni indywidualne ubezpieczenie nagrobka – dodaje.

Na zgłoszenie szkody mamy 3 dni
W przypadku szkody noszącej znamiona przestępstwa należy powiadomić policję oraz jak najszybciej zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Wysokość poniesionych strat ustala się w oparciu o koszty odbudowy lub naprawy pomnika. W tym celu uwzględnia się jego rodzaj, wymiary, konstrukcję i zastosowane materiały. Bardzo pomocne przy szacowaniu wartości szkody mogą okazać się zdjęcia nagrobka, które wykonaliśmy wcześniej i które zostały dołączone do umowy ubezpieczenia. Warto również pamiętać, że wysokość odszkodowania powinna pokryć koszty naprawy, jednak nie może być wyższa niż suma ubezpieczenia, czyli wartość, na jaką został ubezpieczony nagrobek.

Ostrożności nigdy za wiele. 4 porady przed świętem Wszystkich Świętych
  • Zainwestuj w schowek, najlepiej jeśli będzie zamykany na klucz. Możesz zamontować go pod ławeczką lub za grobowcem. Warto, by taki schowek był na stałe przymocowany do podłoża. W środku możesz trzymać kwiaty, wieńce, ozdoby i znicze
  • Umów się z osobami, które odwiedzają inne groby, by miały również baczenie na grobowiec będący pod twoją opieką
  • Przymocuj wieniec do tych elementów grobowca, które są związane z nim na stałe np. do kamiennego wazonu lub figurki 
  • Jeśli zdecydujesz się na kwiaty zrezygnuj z umieszczania ich w donicy, którą można szybko i łatwo ukraść. Włóż je do kamiennego wazonu, zasyp piaskiem, spleć końcówki, by utrudnić wyjęcie.


X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem