Zadzwoń

Dowiedz się więcej o naszych ubezpieczeniach

22 469 69 69

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku,
od 8:00 do 18:00.

Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika operatora

Jestem zainteresowany ofertą

Wypełnij pole
Wypełnij pole
Wypełnij poprawnie pole email
- Wypełnij poprawnie pole
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych. Pełna treść klauzuli.

Wpisz swój adres

Znajdziemy najbliższego Agenta

uzupełnij

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

 
OC Rolnika  daje możliwość uzyskania odszkodowania przez osoby trzecie, za szkody na tych osobach lub ich mieniu, związanie z posiadaniem gospodarstwa rolnego przez Ubezpieczonego.
Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia w przypadku szkody może spowodować znaczne straty finansowe związane z naprawieniem szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Ponadto, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, rolnicy są obowiązany wnieść opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
  • Suma gwarancyjna w wypadku szkód na osobach 5 mln Euro

  • Suma gwarancyjna w wypadku szkód w mieniu 1 mln Euro


Kto ma obowiązek ubezpieczenia? Kto ma obowiązek ubezpieczenia?
Kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? Kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?
Kiedy przysługuje odszkodowanie? Kiedy przysługuje odszkodowanie?
Suma gwarancyjna Suma gwarancyjna
Warunki ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem