Aktualizuj dane osobowe

Wprowadź dane, które są na polisie

Wprowadź dane kontaktowe

Wprowadź tylko te dane, które mają być zaktualizowane

Adres zameldowania

-

Adres do korespondencji

-

Wyślij
Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza jest Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z prowadzoną przez Gothaer TU S.A. działalnością ubezpieczeniową, w tym w szczególności w celu przyjęcia i realizacji dyspozycji lub udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony za pośrednictwem niniejszego formularza, jak również w celach marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Gothaer TU S.A. Pozyskane dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym w okolicznościach przewidzianych przepisami prawa oraz reasekuratorom współpracującym z Gothaer TU S.A. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przyjęcia wniosku oraz udzielenia odpowiedzi.
Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza jest Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z prowadzoną przez Gothaer TU S.A. działalnością ubezpieczeniową, w tym w szczególności w celu przyjęcia i realizacji dyspozycji lub udzielenia odpowiedzi na wniosek złożony za pośrednictwem niniejszego formularza, jak również, wyłącznie w odniesieniu do danych klientów Gothaer TU S.A., w celach marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Gothaer TU S.A. Pozyskane dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym w okolicznościach przewidzianych przepisami prawa oraz reasekuratorom współpracującym z Gothaer TU S.A. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do przyjęcia wniosku oraz udzielenia odpowiedzi.
Rozpocznij CZAT z konsultantem