Praca w Gothaer Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.

Naszym najważniejszym kapitałem są ludzie - ich kompetencje i bogate doświadczenia !logo_dobry_pracodawca.png

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to dynamicznie rozwijająca się firma. Zatrudniamy ponad 600 osób oraz posiadamy rozbudowaną sieć dystrybucji o ogólnopolskim zasięgu.
Oferujemy wiele możliwości rozwoju kariery zawodowej. Cenimy doświadczenie zawodowe i fachową wiedzę kandydatów. Ważne są dla nas zaangażowanie, współpraca oraz ciągłe doskonalenie. 

 

Oferty pracy

 Data publikacji  Stanowisko  Miasto
 22.10.2018  Specjalista ds. Administracji i Wsparcia Sprzedaży  Szczecin
 31.10.2018  Administrator Sytemów - Serwery Aplikacyjne  Warszawa
 14.11.2018  Menedżer Sprzedaży  województwo dolnośląskie
 04.12.2018  Koordynator Ubezpieczeń Korporacyjnych  Warszawa
 07.12.2018  Specjalista ds. zasobów ludzkich  Warszawa
 07.12.2018  Likwidator Techniczny Mobilny  województwo śląskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie
 
 
Bardzo dziękujemy za przesłanie aplikacji i zainteresowanie podjęciem pracy w Gothaer Towarzystwie Ubezpieczeń S.A.
 1.  Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (02-675), ul. Wołoska 22a, informuje, że jest administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Z administratorem można kontaktować się bezpośrednio na wskazany adres siedziby, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.gothaer.pl oraz za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres e-mail iod@gothaer.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe dla celów:
 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b) i c) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych;
 • ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych, prawnie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi wyniknąć z prowadzonego procesu rekrutacyjnego.
 1. Dane osobowe kandydatów do pracy mogą być przekazywane lub udostępnione pracownikom, współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania, podmiotom upoważnionym do pozyskania danych osobowych na podstawie szczególnych przepisów prawa, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom systemów do zarządzania procesem rekrutacyjnym, dostawcom usług IT, dostawcom usług w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, usług prawnych i doradczych – na podstawie umowy z Administratorem, w zakresie przez niego wskazanym i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy przechowywane są przez czas trwania procesu rekrutacyjnego, nie dłużej niż 4 miesiące od dnia jego zakończenia.
 3. Każdy Kandydat ma prawo:
 • dostępu do danych,
 • prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego podstawą jest uzasadniony interes Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
 • prawo złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
 1. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, Kandydat ma prawo wycofać zgodę (np. poprzez wysłanie żądania mailem na adres iod@gothaer.pl) w dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 

Uprzejmie informujemy, że rozpatrywane będą wyłącznie aplikacje zawierające oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w celach rekrutacyjnych.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
X
Rozpocznij CZAT z konsultantem