PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie
  • Jeżeli wolisz wysłać je poprzez formularz on-line wykonaj ich skany.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości Właściciela mienia.
  2. Polisa własna.
  3. Dokument określający prawo do dysponowania uszkodzonym mieniem (akt własności, umowa najmu).
  4. KRS lub Wpis Do Ewidencji firmy (w przypadku kiedy właścicielem mienia jest firma).
  5. Numer rachunku bankowego.
  6. Na kartce spisane zestawienie strat.


Niezbędne dokumenty
Rozpocznij CZAT z konsultantem