PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie.
  • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkody.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  1. Dowód osobisty poszkodowanego bądź prawnego opiekuna poszkodowanego.
  2. Dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli dowód rejestracyjny został zabrany, właściciel powinien udać się do Wydziału Komunikacji i poprosić o wydanie kopii DR).
  3. Prawo jazdy kierowcy.
  4. Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, towarzystwo ubezpieczeń o nią wystąpi).
  5. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania.
  6. Wszelką dokumentacje medyczną z leczenia (z diagnozą lekarską).
  7. W przypadku śmierci - akt zgonu lub kartę statystyczną zgonu.


Niezbędne dokumenty
Rozpocznij CZAT z konsultantem