PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie
  • Jeżeli wolisz wysłać je poprzez formularz on-line wykonaj ich skany.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  1. Dowód osobisty/legitymacja szkolna.
  2. Jeżeli poszkodowanym jest nieletni dowód osobisty opiekuna prawnego.
  3. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania.
  4. Dokumentacja medyczna z leczenia (z diagnozą lekarską, w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy medycznej).
  5. W przypadku śmierci, akt zgonu lub kartę statystyczną zgonu.
  6. Oryginalne rachunki/dowody opłat w przypadku jeżeli poszkodowany posiada wykupioną klauzulę nr 1.


Niezbędne dokumenty
Rozpocznij CZAT z konsultantem