O Gothaer

O Gothaer TU S.A. 
W ciągu 20 lat obecności w Polsce, Gothaer TU S.A. (dawniej PTU S.A) stało się znaczącym towarzystwem ubezpieczeniowym w Polsce.
Firma oferuje ubezpieczenia dla klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz rozwiązania ubezpieczeniowe dla klientów korporacyjnych. W szerokiej ofercie towarzystwa znajdują się ubezpieczenia komunikacyjne, mieszkaniowe, osobowe, turystyczne oraz rolne. Gothaer TU S.A. nieustannie się rozwija i udoskonala produkty ubezpieczeniowe dostosowując je do rzeczywistych oczekiwań i potrzeb klientów oraz zmieniającego się rynku. Wdrażając nowe rozwiązania ubezpieczeniowe firma korzysta także z doświadczeń i narzędzi stosowanych przez Grupę Gothaer w Niemczech. Dzięki temu powstał pierwszy w Polsce specjalistyczny program ubezpieczeniowy dedykowany elektrowniom wiatrowym i fotowoltaicznym.

Ubezpieczenia Gothaer

Innowacje wspierające obsługę klienta
Gothaer TU S.A. systematycznie wdraża innowacyjne rozwiązania poprawiające standardy obsługi i komunikacji z klientem. Duży nacisk kładzie na zapewnienie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów. Wysoką jakość obsługi potwierdzają wyniki realizowanych cyklicznie przez firmę badań satysfakcji Klienta oraz przyznane wyróżnienia: „Gwiazda Obsługi Jakości 2017” czy „Turbina Polskiej Gospodarki 2015”.
 
 

Grupa Gothaer

Grupa Gothaer to jeden z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech. W 2014 r towarzystwo obsługiwało ponad 3,5 miliona klientów i osiągnęło przychód ze składki brutto na poziomie ponad 4 miliardów euro, a zainwestowane aktywa wynoszą 23 miliardy euro. Gothaer ma 2,5% udziałów w bardzo rozdrobnionym rynku niemieckim, co daje koncernowi wysoką, 12. pozycję.
Towarzystwo zostało założone w 1820 r. w miasteczku Gotha przez Ernsta Wilhelma Arnoldiego, który stworzył tym samym podstawy współczesnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Zasadą TW jest to, że każdy właściciel polisy jest jednocześnie członkiem towarzystwa, co pozwala koncentrować się na indywidualnych potrzebach Klientów.
Obecnie firma ma siedzibę w Kolonii oraz główne biura w Hamburgu, Stuttgarcie, Heidelbergu oraz Goettingen. Na sieć sprzedaży Grupy Gothaer składa się 36 ośrodków dystrybucji oraz 1600 agentów wyłącznych. Łącznie firma zatrudnia 5350 pracowników.
Gothaer to również pierwszy niemiecki ubezpieczyciel, którego wyłączna sieć dystrybucji (agenci), została poddana ocenie niezależnych agencji ratingowych. W 2011 po raz kolejny Gothaer uzyskał oceny dobre. Poniżej podsumowanie ocen:


rating_pl.jpg
Więcej informacji znajdziesz tutaj>>


Grupa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dominujące linie biznesowe to:
  • Ubezpieczenia majątkowe i NNW;
  • Ubezpieczenia na życie i produkty emerytalne;
  • Ubezpieczenia zdrowotne;
  • Zarządzanie aktywami;
  • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem.

Wartości Gothaer
Misją Gothaer jest zaspakajanie potrzeb Klientów i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa poprzez stałe podnoszenie jakości usług i przejrzystość działania.

wartosci_gothaer.png
 Obejrzyj film korporacyjny Gothaer
plansza_film_korporacyjny_gothaer.jpg
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem