O Gothaer

O Gothaer TU S.A. 
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (dawniej pod nazwą PTU S.A.) – to firma obecna na polskim rynku od ponad 20 lat.
Pozyskanie w 2011 r. strategicznego inwestora, niemieckiego koncernu Gothaer pozwoliło połączyć dwudziestoletnie doświadczenie polskiej Spółki z tradycją, renomą i doświadczeniem akcjonariusza - jednej z najstarszych firm ubezpieczeniowych w Europie. Dzięki temu połączeniu powstała synergia, która umożliwia nam zaoferowanie polskiemu rynkowi, ubezpieczeń, gwarantujących szeroki zakres i poczucie bezpieczeństwa. Do dziś Spółka przeszła szereg zmian. Uruchomione zostało nowoczesne Contact Center, wprowadzono również szereg dodatkowych usług dla Klientów: szybka ścieżka likwidacji szkód, bezpośrednia likwidacja szkód z OC sprawcy, formularze obsługowe online. 30 czerwca 2014 Gothaer wprowadził nowy, kompleksowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych GoAuto, inaugurując tym samym rozpoczęcie wdrażania nowej strategii produktowej w zakresie produktów detalicznych. Jej założeniem jest modułowość i prostota, tak, aby każdy Klient w łatwy i szybki sposób mógł dobrać optymalną dla siebie ochronę. Firma znajduje się w pierwszej dziesiątce polskich ubezpieczycieli majątkowych pod względem dochodu ze składki oraz wzrostu składki przypisanej brutto.

     Obejrzyj film korporacyjny Gothaer
    plansza_film_korporacyjny_gothaer.jpgGrupa Gothaer

Grupa Gothaer to jeden z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech. W 2014 r towarzystwo obsługiwało ponad 3,5 miliona klientów i osiągnęło przychód ze składki brutto na poziomie ponad 4 miliardów euro, a zainwestowane aktywa wynoszą 23 miliardy euro. Gothaer ma 2,5% udziałów w bardzo rozdrobnionym rynku niemieckim, co daje koncernowi wysoką, 12. pozycję.
Towarzystwo zostało założone w 1820 r. w miasteczku Gotha przez Ernsta Wilhelma Arnoldiego, który stworzył tym samym podstawy współczesnego towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Zasadą TW jest to, że każdy właściciel polisy jest jednocześnie członkiem towarzystwa, co pozwala koncentrować się na indywidualnych potrzebach Klientów.
Obecnie firma ma siedzibę w Kolonii oraz główne biura w Hamburgu, Stuttgarcie, Heidelbergu oraz Goettingen. Na sieć sprzedaży Grupy Gothaer składa się 36 ośrodków dystrybucji oraz 1600 agentów wyłącznych. Łącznie firma zatrudnia 5350 pracowników.
Gothaer to również pierwszy niemiecki ubezpieczyciel, którego wyłączna sieć dystrybucji (agenci), została poddana ocenie niezależnych agencji ratingowych. W 2011 po raz kolejny Gothaer uzyskał oceny dobre. Poniżej podsumowanie ocen:


rating_pl.jpg
Więcej informacji znajdziesz tutaj>>


Grupa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze Klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Dominujące linie biznesowe to:
  • Ubezpieczenia majątkowe i NNW;
  • Ubezpieczenia na życie i produkty emerytalne;
  • Ubezpieczenia zdrowotne;
  • Zarządzanie aktywami;
  • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem.
Wartości Gothaer
Misją Gothaer jest zaspakajanie potrzeb Klientów i zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa poprzez stałe podnoszenie jakości usług i przejrzystość działania.

wartosci_gothaer.pngRozpocznij CZAT z konsultantem