PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

 • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie.
 • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkody.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

 • Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji,
 • Polisa własna uszkodzonego mienia,
 • Akt własności/notarialny uszkodzonego mienia lub oświadczenie kto jest właścicielem uszkodzonego mienia,
 • Zestawienie poniesionych strat,
 • Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, TU o nią wystąpi),
 • Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania,
 • Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.gothaer.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.


Niezbędne dokumenty
X
  Rozpocznij CZAT z konsultantem