PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ LISTA DOKUMENTÓW, KTÓRE POWINIENEŚ PRZYGOTOWAĆ

  • Jeżeli wolisz wysłać je pocztą zrób ich kserokopie.
  • Jeżeli wolisz wysłać je elektronicznie, wykonaj ich skany i prześlij poprzez formularz dosyłania dokumentów, po zgłoszeniu szkody.


PRZYGOTUJ SKANY LUB KSEROKOPIE DOKUMENTÓW

  1. Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela.
  2. Jeżeli właścicielem jest firma potrzebny jest KRS lub wpis do ewidencji.
  3. Polisa własna uszkodzonego mienia.
  4. Akt własności/notarialny uszkodzonego mienia lub oświadczenie kto jest właścicielem uszkodzonego mienia.
  5. Zestawienie poniesionych strat.
  6. Oświadczenie spisane ze sprawcą lub notatka policji (w przypadku braku notatki, TU o nią wystąpi).
  7. Numer rachunku bankowego lub upoważnienie dla osób trzecich do odbioru odszkodowania.
  8. Załącznik zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie internetowej www.gothaer.pl lub technik będzie miał przy sobie podczas oględzin.


Niezbędne dokumenty
Rozpocznij CZAT z konsultantem