Podstawowe daneForma Spółki:
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Siedziba:
Warszawa

Informacje rejestrowe:
KRS nr 0000033882
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:
524-030-23-93

REGON:
010594552

Wysokość kapitału zakładowego:

102.611.448 zł; opłacony w całości

Adres:
Centrala Gothaer TU S.A.
02-675 Warszawa
ul. Wołoska 22 A
tel.: (22) 469 69 69
fax: (22) 469 69 70

Rozpocznij CZAT z konsultantem