Zawiadom o kupnie lub sprzedaży pojazdu

Dane osoby sprzedającej pojazd (właściciela polisy)

-

Dane kupującego pojazd

-

Wyślij
Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza oraz w załączonych dokumentach jest Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z prowadzoną przez Gothaer TU S.A. działalnością ubezpieczeniową, w tym w szczególności w celu przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia na kupującego pojazd, jak również w celach marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Gothaer TU S.A. Pozyskane dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym w okolicznościach przewidzianych przepisami prawa. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, jest obowiązkowe i wynika z art. 32 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r. poz. 392). Podanie danych osoby sprzedającej jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia sprawy.
Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza oraz w załączonych dokumentach jest Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z prowadzoną przez Gothaer TU S.A. działalnością ubezpieczeniową, w tym w szczególności w celu przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia, jej realizacji oraz w celach archiwalnych, jak również w celach marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Gothaer TU S.A. Pozyskane dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym w okolicznościach przewidzianych przepisami prawa oraz reasekuratorom współpracującym z Gothaer TU S.A. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
Administratorem danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza oraz w załączonych dokumentach jest Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 22A. Zebrane dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z prowadzoną przez Gothaer TU S.A. działalnością ubezpieczeniową, w tym w szczególności w celu przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia na kupującego pojazd, jak również, w odniesieniu do danych klientów Gothaer TU S.A., w celach marketingowych dotyczących usług oferowanych przez Gothaer TU S.A. Pozyskane dane będą udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym w okolicznościach przewidzianych przepisami prawa oraz reasekuratorom współpracującym z Gothaer TU S.A. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, jest obowiązkowe i wynika z art. 32 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013r. poz. 392). Podanie danych osoby sprzedającej jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia sprawy.
X
    Rozpocznij CZAT z konsultantem